Kruszywo naturalne do wykonywania kompozycji dekoracyjnych i użytkowych RK

0 (0 opinii)
ZUŻYCIE OK. KG/M2
12,0-15,0
Cena brutto Cena przy odbiorze u partnera 64,51 zł Cena przy zamówieniu kurierem 71,68 zł
Anuluj
Prezentowany kolor na monitorze ma charakter poglądowy i może nieznacznie różnić się od rzeczywistego. Nie może on stanowić podstawy reklamacji.

Wybierz kolor

Brak kolorów o takiej nazwie, bądź symbolu. 🤷‍♂️
Kruszywo naturalne do wykonywania kompozycji dekoracyjnych i użytkowych. Kruszywo naturalne o różnej granulacji i kolorystyce. Odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie. Wykorzystywane jako składnik mieszanek do kształtowania elementów architektury krajobrazu oraz do wykonywania posadzek dekoracyjno-użytkowych. Produkt systemowy dla GREINPLAST RSK. Dostępny wachlarz kolorów ( morganit, grafit, bursztyn, antracyt, agat, naturalny rzeczny) i rodzajów kruszyw (marmurowe, kwarcowe) daje możliwość wykorzystania systemu w różnych aranżacjach architektonicznych oraz do tworzenia własnych kompozycji i wzorów. Pakowanie: 25 kg Przygotowanie podłoża: UWAGA: Należy szczególną uwagę zwrócić, aby przygotowana powierzchnia hydroizolacji GREINPLAST I1K była całkowicie związana i wyschnięta (wilgotność podłoża nie może przekraczać 5 %). Nanoszenie: Przy wykonywaniu posadzek jak, i elementów ozdobnych, kruszywo należy zmieszać w odpowiednim stosunku wagowym ze spoiwem poliuretanowym GREINPLAST RSU-01. Przygotowaną mieszankę nakładać na świeżo zagruntowaną powierzchnię hydroizolacji GREINPLAST I1K, gruntem kontaktowym GREINPLAST RGU-01. Prace wykonywać metodą mokre na mokre (mieszankę nakładać na świeżą, niezwiązaną warstwę gruntu). Kruszywo zmieszać ze spoiwem w odpowiednim stosunku wagowym (informacje szczegółowe w karcie technicznej GREINPLAST RSU-01). Całość mieszać, używając mieszadła wolnoobrotowego, do ujednorodnienia tj. ok. 2 - 3 min. Następnie całość przesypać do pustego pojemnika i ponownie krótko przemieszać. Przygotować tyle materiału, ile uda się wykorzystać w ciągu ok. 1 godz. Mieszankę na podłożu rozprowadzić wstępnie na wymaganą grubość. Następnie całość wyrównać przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej. Wykonana warstwa powinna mieć grubość co najmniej 1,5-2 krotności grubości użytego ziarna kruszywa. UWAGA: Aby w prawidłowy sposób wyrównać wykonywaną powierzchnię, narzędzia należy w trakcie prac stale przemywać preparatem na bazie ksylenu. Narzędzia myć bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z obróbką. W przypadku zaschnięcia możliwe usunięcie tylko mechaniczne. Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosić od +10°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. W przypadku, gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmętnienie, zabielenie lub pienienie powłoki gruntu, prace należy przerwać i wydłużyć sezonowanie do wyschnięcia podłoża. Kruszywo użyte do prac powinno być suche przed zmieszaniem ze spoiwem. W przypadku, gdy jest wilgotne, mokre należy je doprowadzić do stanu suchego. W przypadku wykonywania prac na dużych powierzchniach, z użyciem jednego koloru kruszywa zapewnić zastosowanie produktu pochodzącego z jednej partii produkcyjnej. Ze względu na pochodzenie naturalne kruszywa mogą wystąpić różnice kolorystyczne poszczególnych partii. Na proces utwardzania ma wpływ temperatura otoczenia, w przypadku obniżonych temperatur przebiega wyraźnie wolniej. Przedozowanie spoiwa w układzie, jak i zbyt silne nasłonecznienie utwardzającej się powłoki może skutkować wystąpieniem wad w postaci - pęcherzy, pienienia, kraterów, spękań i pogorszeniem parametrów mechanicznych posadzki. Produktu nie należy aplikować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, wysokiej wilgotności (np. mgła, rosa). Unikać prac przy dynamicznych, dużych zmianach temperatury i wilgotności otoczenia. Prace należy zaplanować w taki sposób, aby zapewnić wykonanie powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. Po wykonaniu zabezpieczyć powierzchnię przed zanieczyszczeniami, bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią (deszcz, mgła, woda, itp.) Powierzchnia powinna pozostać zabezpieczona do momentu utwardzenia się spoiwa (8- 12 godz). W przypadku niezastosowania powyższych środków ostrożności może dojść do trwałego uszkodzenia wykonanej powierzchni. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie gruntem lub spoiwem zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.